Развойна дейност

Отделът за развойна дейност играе ключова роля в нашата компания. Ние непрекъснато използваме придобития широко-обхватен технически опит и задълбочени познания в областта на каучуковите технологии и полимерната химия, за да се справим с предизвикателствата на сегашната каучукова индустрия. Нашата компания силно вярва, че постоянното разработване на нови рецептури и предлагането на иновативни решения са едни от най-важните фактори за успеха ни. Освен новите рецептури, ние оказваме помощ на клиентите при разработването на формулации, които са изцяло съобразени със специфичните и конкретни клиентски изисквания и технически задания. Настоящото ни портфолио от продукти се състои от над 500 активни рецептури, които постоянно се усъвършенстват и подобряват, за да отговорят на клиентските нужди и очаквания.

 

Не на последно място, ХАРЪБ ЕООД непрекъснато търси и използва нови и алтернативни суровини в производството си. Това ни позволява да бъдем гъвкави и да сме способни да отговорим на строгите и специфични изисквания на нашите клиенти. Създаването на лесни за производство, високоефективни и ценовоприемливи каучукови смеси е водещата ни цел при развиването на нови проекти.

Нашата цел е да предоставим на клиентите:
  • Експертен технически опит на високо ниво
  • Продукти с добавена стойност
  • Надеждно обслужване
  • Високо качество на произвежданите продукти
  • Най-добрата техническа помощ
За връзка с нас: