Производство

Нашите черни и цветни каучукови смеси се произвеждат посредством прилагането на дву-степенен смесителен процес, като за тази цел се използват непрекъснато четири производствени линии. За да можем да посрещнем нуждите на съвременния пазар, ние разполагаме с модерни миксери с различни производствени капацитети – от 45 литра до 250 литра.

За да отговорим на специфичните клиентски изисквания, в нашето производство използваме също така и BARWELL формоваща машина, каландър и специална филтрираща машина.

ХАРЪБ произвежда смеси главно на основата на натурален, нитрил-бутадиенов, стирол-бутадиенов, етилен-пропилен-диенов и хлоропренов каучук. Нашите продукти са предназначени за различни типове производствени процеси, като:

   
 • Екструдиране
 • Щприцоване
 • Леене под налягане
 • Трансферно леене
 • Автоклавна вулканизация

Богатото ни продуктово портфолио предполага осигуряване на специфични форми на доставка на смесите. ХАРЪБ ЕООД има възможност да доставя каучукови смеси под формата на:

   
 • Безконечна ивица
 • Каландрирани листа и ролки
 • Предварително формовани продукти

Гореспоменатите форми на доставка се предлагат в различни размери, според изискванията на клиентите.

Пакетирането на нашите продукти се извършва в съответствие с клиентските нужди. Ние можем да осигурим на нашите клиенти каучукови смеси, пакетирани на евро-палета, в картонени кутии или други.

Нашата цел е да предоставим на клиентите:
 • Експертен технически опит на високо ниво
 • Продукти с добавена стойност
 • Надеждно обслужване
 • Високо качество на произвежданите продукти
 • Най-добрата техническа помощ
За връзка с нас: