Качество

Ние сме поели ангажимент да произвеждаме каучукови смеси с високо качество. Постоянното качество на нашите продукти се дължи на добре обучения ни и компетентен персонал.

Нашият стандартен качествен контрол включва измерването и тестването на следните характеристики на каучуковите смеси:

 • Реологични свойства
 • Вискозитет
 • Твърдост
 • Плътност
 • Якост на опън и удължение при скъсване
 • Остатъчна деформация
 • Абразивна устойчивост

Харъб притежава сертификат за качество ISO 9001.

   
Нашата цел е да предоставим на клиентите:
 • Експертен технически опит на високо ниво
 • Продукти с добавена стойност
 • Надеждно обслужване
 • Високо качество на произвежданите продукти
 • Най-добрата техническа помощ
За връзка с нас: