Експертен опит

Нашият технически и експертен опит в разработването на рецептури и в различните методи за производство се прилага непрекъснато и последователно в направата на собствените ни продукти.

С помощта на техническите си познания ние можем да предложим на нашите клиенти широка гама от качествени продукти за общи и специални приложения. Придобитите познания и дългогодишен професионален опит ни осигуряват стабилна основа за успешно разработване на нови формулации, рецептури в съответствие с изискванията на клиентите, както и каучукови смеси, адаптирани към клиентските спецификации.

Нашата цел е да предоставим на клиентите:
  • Експертен технически опит на високо ниво
  • Продукти с добавена стойност
  • Надеждно обслужване
  • Високо качество на произвежданите продукти
  • Най-добрата техническа помощ
За връзка с нас: